Strona G堯wna
       O nas
     Dokumentacja szko造
       Dzia造
       Ciekawe strony 
       Kontakt tel. (52) 332-45-88
       poczta@spczaple.pl
    

Lajknij nas na facebooku ;)

 

 

 

 

 

Charakterystyka szko造

Szko豉 Podstawowa
im. Kornela Makuszy雟kiego w Czaplach

86-100 安iecie
wojew鏚ztwo kujawsko-pomorskie
tel./fax ( 0-52) 33 24 588

Baza szko造

Szko豉 Podstawowa im. Kornela Makuszy雟kiego w Czaplach jest plac闚k publiczn. Organem prowadz帷ym jest Gmina 安iecie, a nadz鏎 pedagogiczny sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator O鈍iaty w Bydgoszczy. Zlokalizowana jest na wsi, oddalonej o ok. 6 km od 安iecia. Budynek w kt鏎ym si mie軼i to pomnik tysi帷lecia pa雟twa polskiego. Jego otwarcie nast徙i這 1 wrze郾ia 1966 r. W sk豉d obwodu szkolnego, opr鏂z Czapel, wchodzi sze嗆 innych wsi: Czapelki, Ernestowo, Dziki, Sulnowo, i Skarszewo. Do naszej szko造 ucz瘰zczaj te dzieci spoza obwodu.
W zakresie bazy dydaktycznej szko豉 dysponuje: 8 salami dydaktycznymi (oddzia przedszkolny, 3 klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej wyposa穎ne w tablice interaktywne pozyskane z Urz璠u Marsza趾owskiego w 2011 r., jedna klasa wyposa穎na w pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole w ramach rz康owego programu Radosna szko豉(wniosek z 2009 r.), 4 klasy dla starszych uczni闚, 3 wyposa穎ne w tablice interaktywne pozyskane z Urz璠u Marsza趾owskiego w 2015 r., sal informatyczn wyposa穎n w ramach programu Pracownie komputerowe dla szk馧 w 2007 r., bibliotek z Internetowym Centrum Multimedialnym, gabinetem lekarskim, sto堯wk, kuchni, sal gimnastyczn i si這wni wyposa穎n w ramach programu Szko豉 po lekcjach przez Fundacj im. Stefana Batorego oraz przyszkolnym boiskiem wyremontowanym dzi瘯i wsp馧finansowaniu przez Mondi S.A w 安ieciu. Budynek przystosowany jest dla os鏏 niepe軟osprawnych (podjazdy do drzwi wej軼iowych).

Kadra

W szkole pracuje 19 nauczycieli, wi瘯szo嗆 z wykszta販eniem wy窺zym magisterskim, w tym 14 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych i 3 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy nauczyciele s zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Sukcesywnie pog喚biaj wiedz pedagogiczn na r騜nego typu kursach doskonal帷ych, 6 nauczycieli ma uko鎍zone studia podyplomowe. Kadra pedagogiczna jest w miar stabilna.
W szkole jest stanowisko pedagoga na 8 godzin tygodniowo, dla dzieci doje盥瘸j帷ych prowadzone s zaj璚ia 鈍ietlicowe. Dzia豉 sto堯wka szkolna. Godziny pracy biblioteki dopasowane s do czasu zaj耩 edukacyjnych.

Lp.
Nauczyciel
Nauczane przedmioty
1. Monika Or這wska - dyrektor
j. polski
2. Emil Antoniewicz
historia
3. Leszek Ciep逝ch
j. angielski
4. Wies豉w Fr帷kiewicz
matematyka
5. Ma貪orzata Kalinowska
biologia
6. Anna Ka責owska
socjoterapia, nauczyciel wspomagaj帷y
7. Beata Kami雟ka
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, pedagog szkolny
8. Kamila Kr鏊ewicz
geografia, doradztwo zawodowe
9. Jacek Krzy瘸nowski
przyroda, wychowanie fizyczne, ekologia
10. Joanna Kujawska
鈍ietlica, biblioteka
11. Andrzej Lewandowski
matematyka, informatyka, technika
12. ks. Karol Myszk
religia
13. Justyna Paduch-Jankowska
j. polski
14. Katarzyna Poraj
chemia, fizyka
15. Karolina Ratkowska
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
16. Sylwia R騜a雟ka
edukacja wczesnoszkolna,
zaj璚ia logopedyczne
17. Aleksandra Sikorska
nauczyciel wspomagaj帷y
18. Urszula 安iderska
j. niemiecki
19. Stefan Warczak
oddzia przedszkolny, muzyka, plastyka

Pracownicy niepedagogiczni szko造

Lp.
Imi i nazwisko
Pe軟iona funkcja
1. Maria Chmiel
kucharka
2. Wioletta Lewandowska
sprz徠aczka
3. Danuta Mollus
sprz徠aczka
4. Anna Rosenkiewicz
intendentka
5. Zbigniew Rosi雟ki
wo幡y, palacz

Zaj璚ia pozalekcyjne

 • Zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze
 • Szkolny Klub Sportowy
 • Raz w tygodniu wyjazd na basen
 • Zaj璚ia profilaktyczne: "Sp鎩rz inaczej"
 • Otwarta 鈍ietlica
  K馧ka zainteresowa:
 • Kulturoznawcze k馧ko j瞛yka angielskiego
 • K馧ko informatyczne "Komputer jako 廝鏚這 wiedzy i rozrywki"
 • K馧ko teatralne
 • K馧ko turystyczno-rowerowe "Moje pierwsze prawo jazdy"
 • Zaj璚ia rekreacyjne "Ruch to zdrowie"
  Uczniowie zdolni mog rozwija swoje zainteresowania, uczestnicz帷 w pracach k馧ek zainteresowa, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie maj帷y trudno軼i w nauce otrzymywali pomoc na zaj璚iach dydaktyczno-wyr闚nawczych.

Og鏊ne informacje


W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole uczy si 108 uczni闚 w 7 oddzia豉ch. 字ednia liczba uczni闚 w klasie wynosi 15. Wed逝g danych na najbli窺ze lata taki stan si utrzyma. W szkole jest oddzia przedszkolny, do kt鏎ego ucz瘰zcza 23 dzieci.
58 % uczni闚 jest dowo穎nych do szko造
17 % by這 przebadanych przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w 安ieciu
54 % uczni闚 otoczonych jest opiek w 鈍ietlicy szkolnej
45 % uczni闚 korzysta z posi趾闚 na szkolnej sto堯wce
100 % uczni闚 kl. I-V korzysta z programu Szklanka mleka oraz Owoce w szkole

Zaj璚ia pozalekcyjne

Zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze
Szkolny Klub Sportowy
Raz w tygodniu wyjazd na basen
Zaj璚ia profilaktyczne: "Sp鎩rz inaczej"
Otwarta 鈍ietlica
K馧ka zainteresowa:
- Kulturoznawcze k馧ko j瞛yka angielskiego
- K馧ko informatyczne "Komputer jako 廝鏚這 wiedzy i rozrywki"
- K馧ko teatralne
- K馧ko turystyczno-rowerowe "Moje pierwsze prawo jazdy"
- Zaj璚ia rekreacyjne "Ruch to zdrowie"


Uczniowie zdolni mog rozwija swoje zainteresowania, uczestnicz帷 w pracach k馧ek zainteresowa, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie maj帷y trudno軼i w nauce otrzymywali pomoc na zaj璚iach dydaktyczno-wyr闚nawczych.
W roku szkolnym 2017/2018 szko豉 przyst徙i豉 do Projektu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego Nowe mo磧iwo軼i w kszta販eniu..
Celem Projektu jest poprawa warunk闚 dla lepszego rozwoju i wyr闚nywania szans edukacyjnych pi璚iu szk馧 podstawowych i wszystkich klas gimnazjalnych prowadzonych przez gmin 安iecie. Celem g堯wnym proj. realizowanego w okresie 01.09.2017-30.07.2018 jest poprawa potencja逝 edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiej皻no軼i oraz z豉godzenie dysfunkcji utrudniaj帷ych nauk uczniom szk馧 bior帷ych udzia w projekcie, a tak瞠 trwa豉 poprawa jako軼i us逝g edukacyjnych tych szk馧 poprzez podniesienie kwalifikacji 106 n-li oraz wyposa瞠nie szk馧 w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Zaplanowane wsparcie obejmuje:
a)cztery podstawowe typy zaj耩 dla uczni闚, kt鏎e b璠 prowadzone z uwzgl璠nieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych:
-rozwijaj帷e dla uczni闚 o szczeg鏊nych uzdolnieniach i zainteresowaniach;
-wyr闚nuj帷e dla uczni闚 z trudno軼iami w opanowaniu materia逝 z poszczeg鏊nych przedmiot闚;
-doradztwa zawodowego oraz zaj耩 rozwijaj帷ych umiej皻no軼i uczenia si;
-zaj璚ia dla uczni闚 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepe軟osprawno軼iami.
b)doskonalenie umiej皻no軼i i kompetencji nauczycieli w zakresie:
-stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjaj帷ych wykorzystaniu metod eksperymentu w edukacji;
-indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
-wykorzystania narz璠zi TIK w dydaktyce;
Od roku 2010 szko豉 uczestniczy w Programie Edukacyjnym Ratujemy i Uczymy Ratowa, prowadzonym przez Fundacj Wielka Orkiestra 安i徠ecznej Pomocy, obj皻ym honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. W ramach programu przeszkoleni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadz zaj璚ia, w czasie kt鏎ych dzieci ucz si najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawid這wego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynno軼i przy osobie poszkodowanej.
Od 2010 r. w szkole jest realizowany Program nadobowi您kowych zaj耩 wychowania fizycznego dla dzieci z klas I-III dla gminy 安iecie Polubi sport. Projekt ma na celu podniesienie sprawno軼i fizycznej dzieci z najm這dszej grupy szkolnej, przygotowanie dzieci do uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Program zak豉da prowadzenie przez nauczyciela wychowania fizycznego 1 godziny zaj耩 w ka盥ej klasie edukacji wczesnoszkolnej w okresie czterech miesi璚y w oparciu o zabawy i gry ruchowe.
W szkole ka盥y ucze ma mo磧iwo嗆 rozwoju swoich pasji i talent闚 dzi瘯i szerokiej ofercie k馧 zainteresowa, w kt鏎ych uczniowie realizuj swoje pomys造 i tworz w豉sne projekty. Szko豉 pomaga r闚nie uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce, organizuj帷 dodatkowe zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze.
Szko豉 dba o jako嗆 uczenia si. Wiedza przekazywana jest r騜nymi metodami z naciskiem na metody aktywne. Procesy nauczania i wychowania s realizowane z wykorzystaniem nowatorskich rozwi您a programowych w ramach projekt闚 wsp馧finansowanych ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej. Nauczyciele wsp馧dzia豉j przy rozwi您ywaniu problem闚 wychowawczych. W szkole stosowane s r騜ne sposoby wspierania i motywowania uczni闚.
Szko豉 pracuje zgodnie z koncepcj pracy przyj皻 przez rad pedagogiczn oraz kszta速uje postawy uczni闚 w oparciu o Sylwetk Absolwenta zaakceptowan przez spo貫czno嗆 szkoln.
Pozyskiwanie funduszy zewn皻rznych oraz anga穎wanie rodzic闚 i partner闚 szko造 do pomocy pozwala na realizowanie plan闚 dotycz帷ych poprawy warunk闚 lokalowych i wzbogacenie bazy dydaktycznej, dzi瘯i temu szko豉 stwarza odpowiednie warunki do realizacji przyj皻ych plan闚 nauczania.

 

 

© 2003 - 2019 AndLew